postheadericon Kraanschip Mercurius Amsterdam

 

Concentratie van grote industriële ondernemingen in een regio maakt het noodzakelijk dat de infrastructuur de aan- en afvoer van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten optimaal is. Als de industrie snel groeit en dus ook het vervoer toeneemt dan kan vervoer over water toegevoegde waarde bieden.Verreweg de meeste concentraties van industrieën zijn van oudsher gevestigd in de omgeving van havens. De mogelijkheid van aan- en afvoer van goederen over water was en is nog steeds een groot voordeel. Veel bedrijven beschikken over een eigen kade, al dan niet voorzien van een overslaginstallatie, waar schepen kunnen aan- en afmeren.

De overslag van goederen is na de introductie van de container een activiteit geworden van enkele gespecialiseerde bedrijven met hoogwaardige, kostbare overslagequipement.
Momenteel worden containers op trailers over de weg van de productiebedrijven naar de containerterminals vervoerd.
Door de forse toename van aan- en afvoer van containers neemt ook de filevorming in bepaalde regio’s hand over hand toe. Dat leidt tot irritaties, overlast, onnauwkeurige afleveringstijden en een niet te onderschatten verhoogde uitstoot van autogassen.


Mercurius Scheepvaart heeft een containerkraanschip ontwikkeld dat speciaal geschikt is voor containervervoer op korte afstand.
Hoewel de binnenvaart bekend staat om haar sterke positie in het bulkvervoer over lange afstanden, laat de Mercurius Amsterdam zien dat de binnenvaart ook in het vervoer over korte afstanden toegevoegde waarde kan bieden. Het innoverende containerkraanschip verleent een gecombineerde dienst: zowel over- en opslag als vervoer. Het komt daarmee tegemoet aan de logistieke wensen van de verlader om containers tussen de terminals en de productiebedrijven te vervoeren.


Het schip is voorzien van een containerkraan. Met behulp daarvan worden de containers bij de bedrijven opgehaald en bij de shuttles of bij de containerterminal afgeleverd. Met deze unieke en milieuvriendelijke dienst beoogt Mercurius Scheepvaart op de eerste plaats de verlader met het ophalen en afleveren van de containers toegevoegde waarde te bieden. Daarnaast levert de inzet van dit schip een bijdrage aan de ontlasting van de wegen. Dat komt uiteindelijk de hele bedrijfsketen binnen de regio ten goede. Aan boord van dit unieke schip bevindt zich een krachtige kraan waarmee de containers vanaf de kade kunnen worden overgeslagen. Zo wordt handig gebruik gemaakt van de kades waarover de productiebedrijven beschikken.

 

Met behulp van deze kraan zet het schip indien noodzakelijk zelf de containers op de kade bij de terminal en hoeft dus ook geen gebruik te maken van de kostbare portaalkranen bij de terminals. Die kunnen optimaal worden benut voor de overslag van containers naar en van de binnenschepen die de lijndiensten naar het achterland verzorgen. Eenmaal bij de terminal gearriveerd, worden de containers overgeslagen op bijvoorbeeld zeeschepen en andere binnenschepen. De binnenschepen veelal in shuttlediensten naar diverse plaatsen in Nederland , België en sommige shuttles varen naar bestemmingen langs de Rijn in Duitsland.Vice versa arriveren de containers bij de terminal en het kraanschip distribueert vervolgens de goederen in de regio.

 

Enkele belangrijke technische gegevens van het schip;
De laadcapaciteit van het schip is 144 TEU.
De kraancapaciteit bedraagt ca. 18 handelingen per uur.
Het hefvermogen bedraagt 35 ton bij een reikwijdte van 30 meter.
Helling compensatie capaciteit bedraagt 4 X 4.000 m3 per uur.
Afmetingen van het schip zijn 86 X 11.55 meter.
Het laadvermogen van het schip bedraagt 2.000 ton.
Het voortstuwingsvermogen 2 x 820 PK.

Ontwerp en vormgeving: Mercurius Scheepvaart samen met Scheepswerf K.Damen.
Initiatiefnemer: Haven Amsterdam in combinatie met Mercurius Scheepvaart en Scheepswerf Damen.
Octrooi aanvraag Nr 1027326

Verwachting

Het containerkraanschip wordt begin 2006 ingezet in het havengebied van Amsterdam. Het kan binnen deze regio een bijdrage leveren om het vervoer van ruim 200.000 TEU (twentyfeet equivalent unit) van de weg naar het water te verschuiven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de inzet van dit schip toegevoegde waarde kan leveren, mede gelet op de verwachte toename in de komende jaren van het containervervoer en dan met name in de hoogfrequente locale transporten. Laatstgenoemde transporten veroorzaken in belangrijke mate de congestie in en om het havengebied.